Bankansatt med byggehjelm og drill

Direkte bankintegrasjon

Mindre manuell jobb - mer effektiv inntjening.

Hva er direkte bankintegrasjon?

Ved å koble nettbanken til regnskapet sparer du mye manuelt arbeid og tid. Vi som lokalbank vet at din tid er uunværlig. Benytt den til mer effektiv arbeid som gir inntjening, og start med direkte bankintegrasjon.

Med bankintegrassjon hentes alle transaksjoner fra nettbanken til et regnskapssystem helt automatisk. Vi hjelper deg i gang.

Fordeler med direkte bankintegrasjon

  • Tidbesparende
  • Kostnadsbesparende
  • Mindre manuelt arbeid
  • Færre feil
  • Bedre tid til inntjening
Bankansatt i telefonen

Vil du vite mer?

Få gode tips og råd fra vår rådgiver på betalingsformidling bedrift.