Samfunnsansvar og bærekraft

Vårt samfunnsansvar

 

Det som gjør oss unike er vårt personlige engasjement i å utvikle menneskene og nærmiljøet vårt.

Vi prøver å tenke på om det finnes andre måter, utover bankvirksomhet, som vi kan hjelpe kundene våre på og styrke nærmiljøet vårt på. Vi engasjerer oss lokalt og støtter det lokale, både individer, bedrifter og lokalsamfunnet.

Å aktivt bry oss om våre kunder og vårt nærmiljø er det som driver oss og skaper mening for oss som jobber i Askim & Spydeberg Sparebank.

Som lokalbank har vi et samfunnsansvar. Vår jobb er å sørge for at lokalsamfunnet er et levende samfunn. Vi stenger ikke dørene til våre kontorer. Hos oss er du hjertelig velkommen til en kaffeprat. Å være en lokalbank innebærer å passe på alle. Fra de minste til de eldste.

Det skal være hyggelig å vokse opp i bygda og vi skaper glede og trygghet for barn og unge, samt sørge for et godt og rikt næringsliv. Vi skal være med å skape arbeidsplasser. 

Vi er lokalbanken siden 1859 - med stolthet til vårt samfunnsansvar.

 

 

Bærekraftig innen bank og finans

Vi ble miljøsertifisert i oktober 2021! 

Vi tenker miljø og bærekraft i mye av det daglige arbeidet i banken, alt fra samtaler med kunder, grønne lån, hvordan vi håndterer søppel til miljøvennelige reklameartikler. 

Vi oppdaterer mer på denne siden vedr miljøsertifisering.

Retningslinjer for et bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar

ARP - rapport (bankens arbeid for likestilling og mot diskriminering)