Hobølelva

Grønt næringslån

Ønsker bedriften din å gjøre investeringer for å bli mer miljøvennlig?

Askim & Spydeberg Sparebank ønsker å tilby grønne næringslån for å støtte kundenes miljøbevisste valg. Disse lånene er laget for å støtte virksomheter som ønsker å gjennomføre miljøvennlige tiltak, redusere sin miljøpåvirkning eller utvikle bærekraftige produkter og tjenester.

For å nå togradersmålet fra Paris-avtalen må alle samarbeide, også bedrifter i vårt nærområde. Det blir kontinuerlig strengere miljøkrav fra myndighetene, noe som stadig gjør det viktigere å ta grep tidlig for å holde tritt. Det er ikke bare myndighetene som stiller krav; man ser også at forbrukermakten spiller en stor rolle i å bestemme hvilke valg bedriftene tar.

I praksis betyr dette at din bedrift for eksempel kan søke lån som går til fornybar energi, avfallshåndtering, eller grønnere bygg. Et grønt næringslån gir din bedrift bedre betingelser enn tilsvarende lån som ikke er grønne.


Snakk med oss.

Vår visjon er å støtte bedrifter i deres miljøbevisste valg. Med våre grønne næringslån kan din virksomhet realisere miljøvennlige tiltak, redusere miljøavtrykket og utvikle bærekraftige produkter og tjenester. Kontakt oss i dag for bedre betingelser og en grønnere fremtid.