Landbruks-forsikring

Vi samarbeider med Frende Forsikring, og har alle forsikringene du trenger til landbruket. Vi forsikrer bygg, driftsløsøre, mennesker og dyr.

Vi i lokalbanken besøker deg gjerne hjemme på gården. Vi går igjennom gården og finner de beste løsningene innen landbruksforsikring for deg.

Vilkår landbruksforsikring

Dette kan du forsikre: 

Ting:

 • Arbeidsmaskin
 • Landbruksbygg
 • Bolighus landbruk
 • Brann
 • Landbruksforsikring (driftsløsøre, avling/varer, avbruddsdekning og annet)
 • Firmabil

Dyr:

 • Storfe 
 • Småfe 
 • Svin 
 • Fjørfe 
 • Andre husdyr 

Mennesker:

 • Ulykke
 • Yrkesskade

 

Privat - og bedriftsforsikringer

Blå veteranbil

Har du privatforsikringene i orden?

Husk å forsikre hus, innbo, reiser, bil og annet du og dine er glade i. Frende har testvinnende privatforsikringer, Norges beste kundeservice og det beste skadeoppgjøret i landet.

Kollegaer i sosial sone

Har du virksomhet utenfor landbruket?

Da er det viktig med bedriftsforsikringer for disse. Vi forsikrer gjerne dine ansatte og dine eiendeler.

Linda D. Stensby

Snakk med oss om landbruksforsikring.

Vi kommer gjerne til deg for et uforpliktende tilbud. Sammen finner vi de beste forsikringene for deg.