Våre to sparebankstiftelser

Siden 2015 har våre to sparebankstiftelser utbetalt 28 millioner tilbake til lokalsamfunnet. Som kunde hos oss er du med å bygger et trivelig og aktivt lokalsamfunn.

Sparebankstiftelsen Askim

Sparebankstiftelsen Askim (og Sparebankstiftelsen Spydeberg) ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank i 2015. Sparebankstiftelsen skal sikre ivaretakelse av kapitalen som er bygd opp i Askim Sparebank gjennom å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen, og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Askim & Spydeberg Sparebank.

Sparebankstiftelen Askim mottar hvert år deler av overskuddet fra Askim & Spydeberg Sparebank som igjen deler ut dette til gode lokale formål. 

Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og stimulere til egeninnsats i prosjektene. Prosjekter til barn og unge vil bli prioritert. 

Siden 2015 har Sparebankstiftelsen Askim delt ut over 19.000.000 kr tilbake til lokalsamfunnene Askim og Skiptvet. 

Mer om gavepolitikk, søknadsfrister osv

         

Sparebankstiftelsen Spydeberg

Stiftelsen skal støtte varige prosjekter som bidrar til å utvikle kommunene Spydeberg og Hobøl til gode og bærekraftige samfunn. 

Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet.

 

Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert.

Siden 2015 har Sparebankstiftelsen Spydeberg gitt ut ca 8.900.000,- kr til Spydeberg og Hobøl. (våren 2021).

Mer om søknadsfrist, gavepolitikk og utdelinger