Barn som løper på engen

Bærekraft & samfunnsansvar

Vi i Askim & Spydeberg Sparebank er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Med bakgrunn i dette, er bærekraft et hensyn vi tar i alt vi gjør. 

Vårt samfunnsansvar

Det som gjør oss unike er vårt personlige engasjement i å utvikle menneskene og nærmiljøet vårt. 

Vi prøver å tenke på om det finnes andre måter, utover bankvirksomhet, som vi kan hjelpe kundene våre på og styrke nærmiljøet vårt på. Vi engasjerer oss lokalt og støtter det lokale, både individer, bedrifter og lokalsamfunnet. Som lokalbank har vi et samfunnsansvar.
Vår jobb er å sørge for at lokalsamfunnet er et levende samfunn. Vi stenger ikke dørene til våre kontorer. Hos oss er du hjertelig velkommen til en kaffeprat.
Å være en lokalbank innebærer å passe på alle. Fra de minste til de eldste. Det skal være hyggelig å vokse opp i bygda og vi skaper glede og trygghet for barn og unge, samt sørger for et godt og rikt næringsliv. Vi skal være med å skape arbeidsplasser. 

Vi er en solid bank som gir store deler av vårt overskudd til våre to sparebankstiftelser; Sparebankstiftelsen Askim og Sparebankstiftelsen Spydeberg. Disse stiftelsene gir betydelig summer til prosjekter og allmennyttige formål i lokalsamfunnet vårt.

Les mer om våre to sparebankstiftelser her

Som en forsvarlig samfunnsaktør og aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet, er det også svært viktig for oss i lokalbanken å få tilbakemeldinger om kritikkverdige forhold ved bankens virksomhet. I den forbindelse har vi en varslingskanal som et virkemiddel for å nå vår målsetning om høy etisk standard. Mer om dette kan leses her.

Vi er lokalbanken siden 1859 - med stolthet til vårt samfunnsansvar.

Bærekraft

Hva er egentlig bærekraft? 
Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten at vi ødelegger for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraft deles inn i tre områder som alle må tas i betraktning for at noe skal være bærekraftig. Områdene er miljø, økonomi og sosiale forhold.

Bærekraft i lokalbanken
Bærekraft er et viktig fokusområde for oss som lokalbank. Det lokale er spesielt viktig, men vi tenker også nasjonalt og globalt.

Vi følger bærekraftsmålene til FN, og har plukket ut fire av målene som vi har ekstra fokus på. Disse fire målene er nummer 5, 8,11 og 12.  For å kunne jobbe med disse målene er samarbeid viktig. FN sitt bærekraftsmål nummer 17 ligger dermed som en grunnstein for å kunne nå de øvrige målene.

Policy for bærekraft og samfunnsansvar er besluttet i styret til Askim & Spydeberg Sparebank.

 

Vi fokuserer på følgende bærekraftsmål:

#5 Likestilling mellom kjønnene

Nr. 5 Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet 

#8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

#11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Nr. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
#12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Fotballgutter

Gavetildeling

Vi i Askim & Spydeberg Sparebank bryr oss om lokalsamfunnet vårt. Hvert år deles en del av bankens overskudd ut til allmennyttige formål, hvor lag og organisasjoner som jobber med kultur og idrett for barn og ungdom prioriteres. Gaven skal bidra til økt engasjement og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene våre.

Prinsipper, forpliktelser og medlemskap

Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn

Banken ble i 2021 Miljøfyrtårnsertifisert.

En del av ansvaret vårt som en miljøfyrtårnsertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør interne tiltak.

Grønnvasking

Grønnvaskingsplakaten

Vi i Askim & Spydeberg Sparebank signerte grønnvaskingsplakaten i 2023.

Ved å signere grønnvaskingsplakaten har vi signert på at vi ikke skal drive villedende markedsføring knyttet til promotering av tjenester og produkter som grønne, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for det.

Hobølelva

Mål om høy etisk standard

Som en forsvarlig samfunnsaktør og aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet er det også svært viktig for oss i lokalbanken å få tilbakemeldinger om kritikkverdige forhold ved bankens virksomhet. I den forbindelse har vi en varslingskanal som et virkemiddel for å nå vår målsetning om høy etisk standard.

Har du spørsmål knyttet til bankens bærekraftsarbeid?

Ta kontakt med bankens bærekraftsansvarlig, Marthe Tangnes Fundingsrud, på tlf.nr. 97 47 17 79.