Slalombakke

Unngå skader i slalombakken

Frisk opp disse reglene før du spenner på deg skistøvlene i vinter. 

Det er liten tvil om at nordmenn elsker å stå på ski. Det fører dessverre også til en del knall og fall. Oftest er det hode, skuldre og knær det går verst utover. 

Alpinvettreglene 

Lær deg disse ti alpinvettreglene, så vet du hva som er lov og ikke i skibakken. 

Ansvar for å unngå skade
Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

Avpass farten etter forholdene
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk. 

Vikeplikt 
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

Forbikjøring/utforkjøring
Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten
Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

Stopp i nedfarten 
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

Til fots i nedfarten
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

Skistoppere/fangremme 
Skistoppere/fangremmer er påbudt flere steder. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

Respekter skilt 
Følg skilting, merking og anvisninger.

Hjelp til ved ulykker 
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Kilde: Alpinanleggenes Landsforening og Frende forsikring.