Stigning i boligprisene i Indre Østfold og Follo

Eiendom Norges regionsrapporter for første kvartal 2023 ble nylig sluppet, og det viser en oppgang i boligprisene i alle områdene i landet. I Indre Østfold ligger boligprisveksten på 2,3%.

Ifølge administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge er det normalt med oppgang i første kvartal, og til tross for dyr tid og høye renter, er det sterk vekst i de fleste delene av landet.

– Boligprisene i Indre Østfold som har en vekst på 2,3% viser at markedet er robust, selv om det har vært økte levekostnader og renteøkninger. Dette kan da indikere at etterspørselen etter boliger forblir sterk, sier Merete Arnegård, leder for Privatmarkedet Askim/Spydeberg i Askim & Spydeberg Sparebank.
–  Samtidig kan vi si at det bygges for få boliger i Norge. Markedet for nye boliger ligger 65% bak fjoråret, både på igangsatte og solgte, og dette påvirker totaltilbudet i markedet. Det er stille tider for entreprenørene i området, og dette håper vi vil ta seg opp over sommeren, fortsetter Arnegård.

Artikkel fortsetter under bildet.
Rådgiver

BILDE: Merete Arnegård, leder for Privatmarkedet Askim/Spydeberg i Askim & Spydeberg Sparebank

76,3 % økning av boligpriser på 10 år i Indre Østfold 

Den kvartalsvise utviklingen i distriktet, ligger jevnt på den samme stigningen som resten av Østfold på rundt 2,5 %, som er en stigning fra de siste fire kvartalene.Derimot, om man ser på det i et tiårsperspektiv, har distriktet en vekst på hele 76,3%, som også ligger jevnt med resten av Østfold. 

 
 
    


Boligprisutviklingen i Viken M/Oslo 

Som forventet er de største svingningene i markedet i de største byene. Noe som gjenspeiler forholdet mellom de største byene og de mindre tettstedene i Norge.  

– Boligprisfallet gjennom høsten 2022 er ikke helt blitt hentet inn igjen i vårt område. De siste 12 månedene har boligprisen gått ned rundt 3%, men med tanke på trykket i markedet og den nylige økningen, tyder det på at prisene vil forbli sterke i kommende måneder. Det er vanlig at de største byene som Moss, Halden og Fredrikstad står for de store svingningene, mens vi i distriktene er litt mer jevne, fortsetter Arnegård.

Flere boliger lagt ut - flere solgt 

Det har også blitt lagt ut litt flere boliger i Indre Østfold det siste kvartalet, da med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 32 720 NOK, og
gjennomsnittspris på boliger på 3 100 000 NOK. 

Første kvartal 2023 viser også at det i Indre Østfold har blitt lagt ut litt flere boliger til salgs enn samme kvartal i 2022, og samtidig har det blitt solgt flere boliger dette kvartalet enn samme kvartal i 2022, med en økning fra 168 boliger solgt til 188 boliger. 
Dette samsvarer da med økningen av registrerte omsetninger i Viken fylke. (se figur under) 

Flere boliger solgt i Follo, like mange lagt ut

I Follo ser vi at boligprisen det siste kvartalet har steget med 0,4 %, men at boligprisene de fire siste kvartal har gått ned med 2,2%. Dette sammenfaller med prisene i andre områder i Viken. Vi ser en klar økning på antall boliger solgt, sett opp i mot samme periode i 2022, selv om antall boliger lagt ut for salg er det samme. Hvor det er en gjennomsnittlig salgstid på 62 døgn. 

Truls Langaard i Lokalmegleren & partners sier i en kommentar:

Eiendomsmarkedet er i godt driv og det er høysesong med god aktivitet. Det er et noe selektivt marked hvor noen objekter går fort, andre kan bli litt hengende. Alt i alt virker markedet positivt. 

Syv regionsrapporter 

Eiendom Norge har presentert boligprisstatistikk for første kvartal 2023 i syv regionsrapporter, som inkluderer Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Rapportene gir en oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

Ifølge Lauridsen hadde Sunnfjord i Vestland (+5,3 prosent), Lindesnes (+5,1 prosent) og Stavanger Vest (+5,0 prosent) den sterkeste utviklingen i Norge i første kvartal. Andre sterke områder var bydel Nordre Aker i Oslo (+4,7 prosent), bydel Frogner i Oslo (+ 4,6 prosent), Stavanger Nord (+4,6 prosent) og Haugesund og Karmøy (+4,6 prosent). Vestby i Viken og Midt-Telemark og Nome hadde den svakeste utviklingen med en oppgang på 0,1 prosent.

Last ned regionsrapportene her 

 
Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.