Båre bukett

Dødsbo

Det gjør vondt å miste noen man er glad i, og den første tiden kan være vanskelig for mange å tenke klart. Derfor har vi laget en oversikt over hva du bør vite ved dødsfall. 

Hva må ordnes når en av dine kjære dør?

Kontakt et begravelsesbyrå

Når en av dine nærmeste dør, må du kontakte et begravelsesbyrå. Det kan være lurt å be om et tilbud først, eller høre med andre begravelsesbyråer om pris. Begravelsesbyrået hjelper deg med praktiske oppgaver rundt et dødsfall. De varsler domstolen, som deretter sender deg et brev med praktisk informasjon.  

Det må velges en bobestyrer for dødsboet. Dette kan enten være en arving eller en advokat. Husk å omadressere all post til bobestyrer, så fort denne er valgt. Dette hjelper begravelsesbyrået deg med. 

Når tingretten mottar meldingen, får også banken beskjed via daglig oppdatering fra Det sentrale folkeregistet at vedkommende er død. Da må banken etter lovens regler stenge konto, kort, nettbank, mobilbank m.m. tilhørende den avdøde. Dette gjør vi for å sikre at f.eks feil "arvinger" forsyner seg av kontoen. 

Begravelsesutgifter, husleie, strøm, forsikringer og restskatt kan betales fra avdødes konto før skifteattest foreligger, og kontoene er åpne for innbetalinger. 

Velg form for skifte, privat eller offentlig?

Etter at Domstolen har registrert dødsfallet, må du bestemme deg for offentlig eller privat skifte. Mer om ulike former for skifte kan du lese om på Norges Domstoler sin side her.

Du må gi beskjed til domstolen innen 60 dager fra dødsdato om hvilken skifteform du velger. Husk å send skjema for skifte til domstolen/tingretten der avdøde bodde. 

 
Når du mottar skifteattest - hva da?

Etter at Domstolen har sendt deg skifteattesten, må denne sendes til banken som avdøde var kunde i. Da vil banken åpne opp igjen de nødvendige kontoer, etter fullmakten fra skifteattesten. 

Lever den gjerne fysisk på et av våre kontorer, eller send den elektronisk via mobil- eller nettbank. 

En skifteattest viser hvem som er arvinger og hvem som har overtatt ansvaret for avdødes gjeld. 

Få tilgang til avdødes midler i banken

Fullmakt ved privat skifte må foreligge hvis du skal kunne foreta disposisjoner på vegne av dødsboet. Du bør ikke gjennomgå avdødes eiendeler før du har mottatt skifteattest. Hvis du må inn i leiligheten av andre årsaker, bør du ta med vitner da dette eventuelt kan medføre til uenighet mellom arvingene i ettertid.

To glade pensjonister

Skriv et testamente eller en fremtidsfullmakt mens du fortsatt kan