Traktor på jordet med logo

Ny logo

Lokal forankring og lokal verdiskapning

Vi moderniserer vårt utseende, men på innsiden er vi de samme menneskene. Som en solid lokalbank med røtter tilbake til 1859, skaper vi enda mer lokal kompetanse og lokale relasjoner. Vi handler lokalt, legger verdiskapningen igjen i lokalsamfunnet og skaper lokale arbeidsplasser. 

Et levende og aktivt lokalsamfunn betyr mye for oss i Askim & Spydeberg Sparebank.

Vårt nye utseende viser at vi er en moderne lokalbank, samtidig som vi tar vare på de tradisjonelle banktjenestene. Du skal kunne komme inn til oss, og ta en kaffe eller tømme sparebøssa. Vi er den personlige og nære lokalbanken, som samtidig blir mer moderne. 

"Lokalbanken siden 1859" er nå vårt nye slogan. Det kan ikke sies mer tydligere enn det - at vi er lokalbanken som er solid og har dype røtter - ja, helt tilbake til 1859. Vi er en bank du kan stole på og føle deg trygg på. 

Selvom vi bytter logo, er våre verdier fortsatt de samme, og er svært viktige for alle oss i Askim & Spydeberg Sparebank:

1. Omtenksom

Omtenksomhet handler for oss å alltid være hjelpsomme, vennlige og varme. Det handler om at kundene våre skal føle seg trygge og ivaretatt. 

2. Engasjert

Det som gjør oss unike er vårt personlige engasjement i å utvikle menneskene og lokalsamfunnet vårt. Å aktivt bry oss om våre kunder og vårt nærmiljø er det som driver oss og skaper mening for alle oss som jobber i Askim & Spydeberg Sparebank.

3. Ukomplisert

Vi gjør våre kunders økonomiske hverdag enklere. Som en lokal sparebank skal vi ta raske beslutninger. Vi er på rett sted til rett tid når kundene trenger oss. Vi er åpne og lett tilgjengelige. Hos oss er bank ukomplisert. 

Vi ser frem til en ny utvikling i banken med nytt utseende og enda mer lokal tilhørighet. Takk for at du er vår kunde.