Ny styreleder i Askim og Spydeberg Sparebank

Generalforsamlingen i Askim og Spydeberg Sparebank har valgt Øyvind Hurlen som ny styreleder.

På den ordinære generalforsamlingen var deler av styret på valg, blant annet vervet som styreleder. Øyvind Hurlen, som har lang erfaring fra blant annet Danske Bank og Bien Sparebank, overtar nå vervet etter Per Morten Ødegaard, som ikke ønsket å ta gjenvalg. Ødegaard har vært styreleder siden 2015.

- Jeg er glad for tilliten. Det er viktige og meningsfylte oppgaver styret i banken står overfor nå etter en vanskelig periode. Banken har en solid posisjon som en selvstendig og lokal sparebank med god økonomi. Det er helt avgjørende å ta vare på og videreutvikle verdiene som er skapt sammen med kundene. Det er viktig for stiftelsene og øvrige eiere, kundene, de ansatte og lokalsamfunnet banken er en viktig del av, sier Øyvind Hurlen.

Styrets sammensetning

Styret i Askim og Spydeberg Sparebank består av åtte medlemmer, hvorav to ansattvalgte representanter.

 

Etter generalforsamlingen består styret av følgende personer:

Leder: Øyvind Hurlen (ny)

Nestleder: Martha Mjølnerød (gjenvalgt i styret, ny som nestleder)

Styremedlem: Bente Lind (ikke på valg)

Styremedlem: Per Kristian Stai (gjenvalgt)

Styremedlem: Bente Hedum (ny)

Styremedlem: Rune Melleby (ny)

Styremedlem: Gry Moen (gjenvalgt som ansattes rep)

Styremedlem: Ole Kristian Baggetorp (Ny som ansattes rep)