Børsmelding offentliggjort 09.03.2022 kl. 16.00

Askim & Spydeberg Sparebank kjøper 52.728 aksjer, tilsvarende 0,78 % i Frende Holding

Askim & Spydeberg Sparebank og de ni andre bankene i LOKALBANK-samarbeidet erverver samlet

405 600 aksjer og eier da til sammen 6 % i morselskapet Frende Holding AS.

Banksamarbeidet LOKALBANK består av Askim & Spydeberg Sparebank, Drangedal Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Sparebank 68° Nord, Sparebanken DIN, Stadsbygd Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Ørland Sparebank og Aasen Sparebank.

Frende eies i dag av 14 sparebanker og tre Varig-selskaper. Høsten 2021 ble antall distributører økt til 27, gjennom samarbeidsavtalen med de ti bankene i LOKALBANK, som styrket distribusjonskraften fra oktober med distribusjon i sine ti banker. Dette har så langt vært en svært vellykket overgang og Frende opplever nå en sterk tilvekst av nye forsikringskunder. Samlet forsikringspremie i Frende Forsikring er på rundt 3 milliarder kroner, mens LOKALBANK-avtalen har et premiepotensiale på opp mot 500 millioner kroner.

Kontaktpersoner:

Carl Espen Halvorsen, adm. banksjef, tlf. 976 85 240

Vegar Styve, konsernsjef, Frende Forsikring, tlf. 958 32 602

Erik Bjordal, salgs- og markedsdirektør, Frende Forsikring, tlf. 404 71 790