Risk Manager

Er du vår nye Ansvarlig Risk Manager?

Vil du være med på å videreutvikle den beste lokalbanken i vårt markedsområde?

Da blir du i så fall del av en organisasjon som i dag teller 52 personer, og er en stor lokal aktør i Indre Østfold, samt at vi stadig bygger en sterkere og mer betydningsfull posisjon i Follo. Vi er pt fordelt på hovedkontoret i Askim samt avdelingskontorene i Spydeberg og Ski. Kundeundersøkelser viser at våre kunder er blant de mest fornøyde i Norge, og dette er en posisjon vi ønsker å opprettholde og forsterke. Vi betjener kunder i alle kanaler, men legger stor vekt på den personlige servicen og rådgivningssamtalen. I tillegg til å bygge banken videre, skal vi også bygge opp en ny og spennende bank-allianse sammen med 9 andre selvstendige sparebanker, LOKALBANK-alliansen.

Alt vi gjør - internt, i markedet, i alliansen eller i lokalsamfunnet - gjør vi ut ifra at vi skal være: engasjerte, omtenksomme og ukompliserte!

Vi skal styrke laget vårt med en ny Ansvarlig Risk Manager. Stillingen innebærer også et overordnet ansvar for Compliance. Vi ser etter deg som har stor interesse for fagfeltet og som ser muligheter innenfor banken sitt risikoarbeid. Du blir en god lagspiller i forhold til effektivitet, god kultur og verdiskaping i banken. Du sørger for kompetanseheving, og er en pådriver i å utarbeide gode interne rutiner og policy, samtidig som du sørger for god etterlevelse og kontroll innenfor området.

Bankens Risk- og Compliance funksjon er en uavhengig støttefunksjon for våre forretningsområder, ledergruppen og styret. Funksjonen har en forebyggende, rådgivende og kontrollerende rolle, og må forstå bankens forretningside, strategi, marked og rammebetingelser.

Funksjonen skal særlig være en aktiv støtte i styrets arbeid med risiko, utvikling av risikostrategi, og oppnåelse av mål innenfor fastsatt risikotoleranse. Funksjonen rapporterer direkte til styret og administrerende banksjef. Stillingen er under omarbeidelse, og du vil ha mulighet til å være med å påvirke endelig stillingsinnhold.
 

Søknadsfrist: 19.04.2022, men vi ser gjerne at du viser din interesse i god tid før søknadsfristens utløp.

Sted: Askim

Rådgivere: Kirsti Kalseth Sjøhaug, kks@headvisor.no, tlf. 977 31 680 / Kristin Haugen, Kristin.haugen@headvisor.no, tlf. 971 55 441.
Du kan også kontakte Askim & Spydeberg Sparebank ved konst. adm. banksjef Espen Halvorsen, tlf. 976 85 240. Headvisor kan kontaktes i all fortrolighet.

 

Som Ansvarlig Risk Manager vil du blant annet få ansvar for følgende områder:

 • aktiv involvering i vesentlige beslutninger om risikostyring
 • rådgiving til styret, ledelse og administrasjon om risikostyring og risikoeksponering
 • gjennomføre gode analyser og risikovurderinger
 • rådgi og lære opp andre innenfor risikostyringsområdet
 • sikre at alle vesentlige risikoer i organisasjonen er identifisert og behandlet
 • utarbeide og vedlikeholde risikopolicyer og retningslinjer
 • ansvarlig for årlig ICAAP-prosess
 • ansvarlig for all periodisk risikorapportering til ledelse og styre
 • sikre etterlevelse av rutiner og regler innenfor området
 • holde deg oppdatert på finansregulatorisk rammeverk og andre relevante fagområder

Vi setter følgende krav til kompetanse og egenskaper:

 • relevant høyere utdanning
 • erfaring med risikostyring, gjerne med god kjennskap til bank
 • god økonomisk forståelse og interesse for kontrollarbeid, lover og retningslinjer
 • gode analytiske evner som vil bidra til å utvikle banken
 • selvstendig og initiativrik
 • evner å se både de store linjene og de små detaljene
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • service- og løsningsorientert i forhold til egne oppgaver

Vi tilbyr:

 • jobb i en solid og fremoverlent bank
 • konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • være med å skape fremtidens nye bankallianse, LOKALBANK, i samarbeid med mange dyktige kolleger

 

 
Gamle Fossum brua med logo

Hvis dette kan være noe for deg, send gjerne en søknad.