Bankdame med kunde

Automatisk eFaktura

Ønsker du at alle fakturaer sendes som eFaktura, må aksept for dette gis i nettbanken innen 15. mai 2022. Prosessen er svært enkel, og krever kun et par minutter. Nedenfor viser vi deg hvordan du gjør det, samt gir deg svar på ofte stilte spørsmål.

Alle fakturaer som eFaktura, eller alle fakturaer på papir?

9 av 10 nordmenn synes det er best å få alle fakturaene rett i mobil- eller nettbanken. Hva prefererer du?

Nå må du gi en generell aksept for «automatisk eFaktura» for å kunne motta fakturaer fra bedrifter som du tidligere ikke har mottatt eFaktura fra. En kan ikke lenger inngå en eFaktura-avtale med den enkelte bedrift.

Dersom du ikke har samtykket til automatisk eFaktura innen 15. mai 2022, vil enkeltavtalene du har per i dag bli stoppet, og du vil ikke lenger motta eFakturaer.

Dette gjør du enkelt i nettbanken:

  1. Gå til "Betalinger" i menyen

  2. Velg "eFaktura"

  3. Velg deretter "Automatisk eFaktura" i fanemenyen 

  4. Klikk på "Automatisk eFaktura"

Hender på pc

Betaler du eFaktura for noen andre?

Med den nye løsningen vil alle fakturaer bli sendt til den som er registrert som mottaker på fakturaen. Dersom du skal betale en eFaktura på vegne av noen andre, må den som egentlig er mottaker av eFakturaen avtale dette direkte med utsteder.

Hva er fordelene ved å si "ja takk"?

  • Du slipper fakturagebyr 
  • Du sparer tid - det er ikke lenger nødvendig å inngå eFaktura-avtale med hver enkelt bedrift
  • Det er miljøvennlig å bruke mindre papir

Les mer på efaktura.no