Bankbilen

Vi hjelper deg med bedriftsvekst.

Vekst spiller en viktig rolle for suksessen til en bedrift. Hvis du er en bedriftseier som søker muligheter for vekst, kan vi i Askim & Spydeberg Sparebank være en nyttig samtale- og samarbeidspartner i prosessen. Videre har vi en spesiell fordel i banken vår som skiller oss fra de største bankene...

Hvorfor ønsker du vekst?


Et av de første spørsmålene du bør stille deg er hvorfor du ønsker vekst. I Askim & Spydeberg Sparebank ser vi mange bedrifter som presterer godt og oppnår gode resultater, og derfor ønsker å øke inntjeningen. Som bank ønsker vi å være en god samtalepartner og stille de relevante spørsmålene.


– Det viktigste vi kan gjøre med litt mindre bedrifter, som har en tanke eller en ide rundt vekst, er å ha en rådgivningssamtale. Jo tidligere banken blir involvert i denne prosessen desto bedre, sier Espen Bråten, leder for bedriftsmarkedet i Askim & Spydeberg Sparebank.


En moderne bedrift må håndtere mange ulike faktorer i dagens marked. De fleste mangler en definert vekstplan som tar hensyn til nåværende posisjon og fremtidige mål. Mangel på en tydelig plan og strategi er utbredt blant bedrifter som ikke har tenkt grundig gjennom hvor de ønsker å bevege seg. Mange tror feilaktig at høyere omsetning automatisk fører til suksess for bedriften. Det er ikke alltid at gresset faktisk er grønnere på andre siden. Om bedriften ikke er rigget til vekst, kan det være lurt å ta en fot i bakken, og kanskje akseptere at det er best å bli akkurat der dere er.


– Vi kan tilby rådgivningssamtaler som fokuserer på å hjelpe bedrifter med å planlegge og implementere nødvendige tiltak. Vårt mål er å skape bevissthet rundt prosessen de skal starte, og hjelpe dem med å legge en solid grunnmur, forklarer Bråten 

Vekst krever ressurser - knytt til deg gode samarbeidspartnere


I den konkurranseorienterte forretningsverdenen kan det være viktig for bedrifter å vokse og utvikle seg for å bli vellykkede. Men det er også viktig å forstå at denne veksten krever penger og riktig organisering. Å få en bedrift til å vokse innebærer ofte store investeringer. Her kommer vi i Askim & Spydeberg Sparebank inn i bildet. Som en lokal sparebank er vi en viktig partner som kan tilby økonomiske løsninger som hjelper bedrifter med å realisere sitt potensial for vekst.


Å investere i bedriftsvekst innebærer vanligvis kostnader. For eksempel kan det hende at bedriften må ansette og lære opp nye medarbeidere for å møte økt etterspørsel. Dette betyr at det er nødvendig å bruke penger på å finne og ansette nye ansatte, betale lønn og gi opplæring for å sikre at de kan utføre jobben sin. I tillegg kan det være behov for å oppgradere eller erstatte utstyr og teknologi for å støtte økt produksjon eller forbedre arbeidsprosesser.


Det er viktig å knytte seg til gode samarbeidspartnere - for eksempel - en dyktig regnskapsfører. I tillegg handler det om å benytte seg av de offentlige mulighetene som ligger tilgjengelig. Spesifikt har vi her i Indre Østfold Næringsutvikling, og andre nettverk som kan være svært fornuftig å vurdere. Dette kan spesielt være lurt for mindre bedrifter med begrenset nettverk rundt seg. 


– For det å være bedriftseier nå er annerledes enn tidligere. Det er mange elementer du må fokusere på for å lykkes. Det krever mer enn et godt produkt og en god forretningside. Eksempelvis blir bærekraft bare viktigere og viktigere, og her må også bedriftseierne ha en plan, kommenterer Bråten.

Utarbeid et grundig likviditetsbudsjett


En av de største utfordringene for en vekstbedrift er tilgangen til kapital. Mange bedrifter sliter og havner i vanskeligheter fordi de ikke har en solid plan for likviditet i vekstfasen. I de konkursene vi har sett, er det ikke uvanlig at de skyldes manglende likviditet og kapital.


– For å sikre en vellykket vekstfase, er det avgjørende å ha god kontroll over inntektene og utgiftene. Det er viktig å utarbeide et grundig likviditetsbudsjett og ha fokus på dette gjennom hele vekstprosessen. Det er for sent å innse at du har et behov for bedre likviditet når du allerede befinner deg midt i vekstfasen.

 “Det viktigste budskapet vi ønsker å formidle er at det er best å ta kontakt med oss før vekstprosessen starter”.


Det er helheten som avgjør om bedrifter lykkes eller ikke. Detaljfokus på faktorer som kredittid til kunder og kreditorer, avtaler med leverandører er avgjørende for å nå målene dine. Det er i detaljene og planleggingsfasen at løsningen finnes.


Ved å ha en grundig plan og god likviditetsstyring, kan bedrifter legge grunnlaget for suksess og nå målene sine. Vi er her for å hjelpe bedrifter med å få kontroll på likviditeten og sikre en bærekraftig vekst.

Personlig rådgiver til bedriftskunder


Askim & Spydeberg Sparebank har en klar satsing mot det lokale næringslivet i Indre Østfold og Follo. Banken er en komplett leverandør av finansielle tjenester innenfor bedriftsmarkedet. Her finner du et sammensatt team av åtte bedriftsrådgivere blant annet innenfor finansiering, forsikring, cash management og landbruk. Sparebanken legger stor vekt på personlig oppfølging av bedriftskunder og tilbyr en dedikert kunderådgiver som fungerer som deres hovedkontakt. 


– Vi har også en rekke bedriftskunder som også er privatkunder. Dette er spesielt vanlig innen landbruk, hvor privat og bedrift går litt inn i hverandre. Vi har et godt samarbeid med dedikerte privatrådgivere som setter sammen en komplett pakke for kunden. De er svært viktige brikker i et lite samfunn som det vi er, og kan på mange måter sies å være våre kjernekunder. Vi ønsker å fremstå som et team, der bedriftseieren får skreddersydde løsninger som passer deres situasjon, avslutter Bråten 


Bedrift

Petter Agnalt

Aut. Finansiell Rådgiver

Tlf: 95 88 91 37
Send e-post

Marianne Rud

Bedriftsrådgiver

Tlf: 90 06 89 51
Send e-post

Ole Kristian H. Baggetorp

Aut. Finansiell Rådgiver

Telefon: 92 20 63 29
Send e-post

Espen Bråten

Avdelingsbanksjef Bedriftsmarked

Tlf: 95 96 17 41
Send e-post

Henrik Syverstad Strøm

Cash Management

Tlf: 95 94 52 74 
Send e-post

Trond Rennemo

Leder forvaltning/Sparesjef

Tlf: 90 52 61 33
Send e-post

Linda D. Stensby

Aut. Forsikringsrådgiver

Telefon: 99 73 85 59
Send e-post

Tron J. Olsen


Aut. Forsikringsrådgiver

Telefon: 90 72 64 07
Send e-post