Traktor

Endelig - nå kommer det regn.

Nå er det snart en måneds tid siden såkornet kom i jorda og vi ventet spent på å se hvordan kornet kom til å spire. I år er det en ting som skiller seg fra andre år, det har kommet altfor lite regn. I flg. Yr.no har det i Indre Østfold kommet mindre enn 18 mm de siste 30 døgn, hvorav 11 mm kom siste uke. Dette er unormalt lite nedbør.

Dette ser vi resultatet av på jordene nå. Enkelte steder har ikke kornet spirt, andre steder begynner det å gulne. Dette vil gi seg utslag i resultatet vi skal høste. Uansett hvor godt vi planlegger, vil slike uforutsette hendelser påvirke økonomien og spesielt likviditeten.

Landbruket har i tillegg lagt bak seg en lang periode med sterk kostnadsvekst som også har påvirket bondens økonomi.

 

Ta kontakt - mange gode hjelpere

Samlet sett kan dette være grunnlag for bekymringer som er vanskelig å bære alene. For oss i Askim & Spydeberg Sparebank ønsker vi gjerne at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig. Jo tidligere vi kommer i dialog, jo letter er det å finne løsninger som er tilpasset den enkelte. Vi har et stort landbruksteam som kjenner næringa godt og vil kunne gi råd om hvordan betjeningsevnen skal kunne ivaretas på en best mulig måte.

I tillegg til banken, har også landbruket andre rådgivere. Bl.a Norsk Landbruksrådgivning som vil kunne være med på å legge en strategi på hvor man kan spare på innsatsfaktorene.

Regnskapskontorene er også en viktig ressurs. De vil kunne hjelpe til med å sette opp en oversikt over likviditeten fremover og når behovet for ekstra likviditet oppstår. De vil ofte også ha en oversikt over hva som må meldes inn til offentlige myndigheter med tanke på avlingsskadeerstatning.

Landbrukskontoret i din kommune er tett på situasjonen i den enkelte kommune. De har flinke folk og et stort nettverk som kan benyttes ved behov.

 

Pass på hverandre

Uansett er det viktig å ha noen å snakke med når bekymringene fylles opp. Mye blir lettere med en god prat og en god kaffekopp sammen med en god nabo. En klok person sa en gang: Jeg har hatt mange bekymringer, men de fleste ble det aldri noe av. Vi håper regnet kommer og at bekymringene reduseres i takt med antall millimeter i vannmåleren.

Bedrift

Petter Agnalt

Aut. Finansiell Rådgiver

Tlf: 95 88 91 37
Send e-post

Marianne Rud

Bedriftsrådgiver

Tlf: 90 06 89 51
Send e-post

Ole Kristian H. Baggetorp

Aut. Finansiell Rådgiver

Telefon: 92 20 63 29
Send e-post

Espen Bråten

Avdelingsbanksjef Bedriftsmarked

Tlf: 95 96 17 41
Send e-post

Henrik Syverstad Strøm

Cash Management

Tlf: 95 94 52 74 
Send e-post

Trond Rennemo

Leder forvaltning/Sparesjef

Tlf: 90 52 61 33
Send e-post

Linda D. Stensby

Aut. Forsikringsrådgiver

Telefon: 99 73 85 59
Send e-post

Trond J. Olsen

Aut. Forsikringsrådgiver

Telefon: 90 72 64 07
Send e-post