Trond utenfor banken

Boliglånsrente over 5% fremover? 

JA, det kan bli konsekvensen etter at Norges Bank i går økte styringsrenten med 0,5%, og samtidig indikerer at renten skal ytterliggere opp etter sommeren.

Vår Sparesjef, Trond Rennemo, kommenterer bakgrunnen for nok en renteøkning, og deler sine tanker om hva vi kan vente oss i fremtiden.

Bakgrunnen for renteøkningen, og varslet om ytterligere økninger, er den høye inflasjonen. De siste tallene viser en totalinflasjon og en kjerneinflasjon på 6,7 prosent. Det er mer enn tre ganger så høyt som inflasjonsmålet på 2 prosent. Til å begynne med var mye av inflasjonen importert. Nå er den ikke bare importert, men også bredt basert med underliggende prispress hjemme i Norge. I en slik situasjon har Norges Bank ikke annet valg enn å øke renten mer aggressivt enn det de tidligere har sett for seg. De har jo fått som mål av politikerne å styre mot 2 % inflasjon, og en for høy prisvekst kan ha langvarige skadevirkninger på økonomien.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Trond utenfor banken
BILDE: paresjef i Askim & Spydeberg Sparebank, Trond Rennemo

En av de store usikkerhetene i norsk økonomi er hvordan renteøkningene påvirker boligmarkedet. Igangsetting av nye boligprosjekter har bremset kraftig opp, mens boligprisene så langt har holdt seg høyere enn mange så for seg. Vi tror boligprisene kan avta noe utover høsten, men samtidig ser vi at utviklingen i vårt markedsområde er relativt stabil. 2023 har startet vesentlig bedre enn mange trodde i fjor høst, og første kvartal viste enn boligprisvekst på 2,3% i Indre Østfold. Det viktigste for utviklingen fremover er at arbeidsledigheten holder seg lav. De fleste som er i jobb klarer å betjene boliglånet sitt på en god måte, men vi ser klare tegn til at pengene prioriteres annerledes enn tidligere. Særlig detaljhandelen vil nok merke at mange blir nødt til å kutte forbruket sitt og prioritere hardere hva pengene brukes til.

Med en styringsrente på over 4 % ligger det an til at boliglånsrenten vil være over 5% fremover. Vi tror at rentetoppen kommer i august/september, og at renten kan settes noe ned igjen i løpet av 2024. Det er en del tegn på at inflasjonsutviklingen går riktig vei, særlig i USA, og dette vil kunne påvirke rentene her hjemme. Lavere renter utenfor Norge vil kunne styrke kronekursen og bidra til at importert inflasjon faller og dermed også lavere inflasjon her hjemme.

 

Bonde får råd i berg- og dalbane

Snakk med oss, straks problemene oppstår

Det er en tøff tid for mange økonomisk. Som kunde hos oss, vil vi at du skal vite at vi er her for deg, i opp- og nedturer, og oppfordrer deg til å ta kontakt med oss før problemene blir for store.