Traktor på jordet med logo

En samarbeidspartner for lokale bedrifter

En samarbeidspartner for lokale bedrifter i gode og onde dager

I Askim & Spydeberg Sparebank tilbyr vi skreddersydde løsninger som tar hensyn til din bedrift sine spesifikke behov. Vi ønsker å være en verdifull samarbeids- og sparringspartner for alle bedrifter i lokalområdet vårt - både gjennom gode og onde dager.

Lokalt samarbeid er en vinn-vinn for alle parter
Som lokalbank er et av hovedformålene å hjelpe de lokale bedriftene med å lykkes, sier leder for bedriftsmarked, Espen Bråten. Han fortsetter med å fortelle at kundens suksess går hånd i hånd med bankens suksess, og at banken derfor er svært opptatt av å legge til rette for et mangfold av bedrifter og aktiviteter i lokalsamfunnet.

Et slikt mangfold vil skape en sunn og god konkurransesituasjon, i tillegg vil det føre til nyttig informasjonsdeling og gjøre at vi tiltrekker oss flere innbyggere. Noe som i sin tur, vil bety mer arbeidskraft og flere arbeidsplasser. I sum vil alt dette skape økonomisk vekst for lokalsamfunnet vårt, noe som er en fordel for både bedrifter og innbyggere, fortsetter Bråten.

De ansatte på bedriftsmarked
På bedriftsmarkedet i Askim & Spydeberg Sparebank jobber et dedikert og sammensveiset team bestående av ni dyktige rådgivere. Teamet tilbyr deg som bedriftskunde en rekke bank-, finansierings-, forsikrings- og spareløsninger. Lederen på bedriftsmarked forteller at de alltid forsøker å være så tett på kundene sine som mulig, og at rådgiverne gjør sitt beste for å fungere som gode sparringspartnere for kundene når det gjelder økonomiske disposisjoner. 
Vårt ønske er å møte kunden på deres hjemmebane, sier Espen Bråten.

Dette betyr at du som bedriftskunde i Askim & Spydeberg Sparebank får skreddersydde løsninger og rådgivning, basert på din bedrift sine spesifikke behov. 

I krevende tider ser vi på årsakssammenhenger
For bedrifter som sliter økonomisk, kan det ofte være vanskelig å få oversikt over situasjonen og identifisere underliggende årsaker til de problemene som oppstår. Dersom bedriften din opplever økonomiske utfordringer, kan lokalbanken hjelpe med å kartlegge årsakene. Som regel kan det være mange grunner til dårlig likviditet og negativ lønnsomhet, og problemene er vanligvis også sammensatte. 

Bråten forteller at banken alltid forsøker å holde en kontinuerlig og tett dialog med kundene, slik at de kan bidra så tidlig som mulig når det er behov - og mens handlingsrommet fortsatt er åpent. Når en bedrift opplever økonomiske utfordringer, kan Askim & Spydeberg Sparebank eksempelvis kunne hjelpe med følgende:

1. Tydeliggjøring/bevisstgjøring rundt viktigheten av god oversikt og likviditetsstyring
2. Rådgivning om hvordan bedriften kan optimalisere finansieringen. Espen Bråten råder alle bedrifter til å ha en miks av kortsiktige og langsiktige finansieringsløsninger. Eksempler på dette er kassekreditt (finansiering av kortsiktige omsetningsvariasjoner) og god objektsfinansiering (lån/leasing).
3. Kompetanseheving innen bærekraft og omstilling til grønn økonomi.

Snakk med banken din så tidlig som mulig

Det beste rådet bedriftslederen vil gi til bedrifter som opplever å stå i økonomisk utfordrende tider, er å snakke med banken så tidlig som mulig. På denne måten kan banken hjelpe til med å sette i gang de riktige tiltakene tidsnok. Videre råder Bråten om å gå i dialog med både kunder og leverandører. 
Det er viktig med en åpen og transparent dialog hele veien  – og å være i forkant av problemene! Velg sikre prosjekter med gode kunder. Dette er ikke tiden for å ta høy risiko, men å ha forutsigbarhet.

Askim & Spydeberg Sparebank skal altså fungere som en viktig og sentral samarbeidspartner for alle sine bedriftskunder. På denne måten kan kundene - i samspill med banken - finne fram til gode, helhetlige løsninger i vanskelige tider. 
Vi sitter ikke med svaret på alle de økonomiske utfordringene som kan oppstå, men vi kan være en del av løsningen, avslutter Bråten.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss! Finn din bedriftsrådgiver og ta kontakt i dag.