Gutt med refleks

Derfor bør du huske refleksen når du går ut døra

Som mange av dere vet er 19. oktober selve refleksens dag, og derfor ønsker vi å sette fokuset på den billigste livsforsikringen du kan finne.

Synlighet er nøkkelen - gå med refleks! 

Høsten bringer både med seg mørke morgener og tidlige solnedganger. Dette er ofte tider av døgnet hvor mange av oss er på vei til og fra jobb, skole og andre aktiviteter. Med begrenset dagslys og mørkere sikt blir det vanskeligere for bilister å oppdage fotgjengere og syklister. 

Det er her refleksen kommer inn i bildet. Den lille livsforsikringen kommer i mange former og farger, og gjør fotgjengere synlige for bilister i mørket. Mange fotgjengere tror at når de selv ser bilene, ser også bilistene dem. Men på mørke høstkvelder kan det være nesten umulig å oppdage gående langs veien uten refleks. 

Åtte sekunder mer å bremse på 

Ifølge Frende Forsikring har en bilfører som kjører i 50 kilometer i timen, to sekunder på å oppdage fotgjengere langs veien uten refleks. Med refleks vil du være synlig for føreren 10 sekunder tidligere. De sekundene kan være forskjellen på liv og død. Manglende refleksbruk er dessverre årsaken til ulykker med tragisk utfall hvert år.

Uten refleks er du synlig først på 25-30 meters hold, når bilen bruker nærlys. En bil som kjører 50 km/t har to sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilføreren 10 sekunder på seg. Det kan redde livet ditt.

Derimot, hvis fotgjengeren bruker refleks vil vedkommende være synlig på 140 meters avstand med nærlys, og hele 400 meter med langlys. Da har du som sjåfør ti sekunder på å stoppe, i samme fart. Dette kan utgjøre en stor forskjell.

Lett å glemme - viktig å huske 

Visste du at mer enn en tredjedel av oss ikke går med refleks fordi den rett og slett glemmes? Dette viser en ny undersøkelse fra Norstat gjennomført for Frende Forsikring. Alle kan bli flinkere til å huske refleksen, spesielt i mørketiden gjennom høsten og vinteren. 

Halvparten av oss bruker stort sett alltid refleks, og det er bra. De som ikke gjør det, sier at de glemmer det, at det er et ork å ta den på, eller at det ser teit ut. 

Det er aldersgruppen 18-29 år og 30-39 år som oftest glemmer refleks. Mens undersøkelsen viser at folk blir flinkere til å huske på å bruke den, desto eldre de blir. 

Reduserer risikoen for påkjørsler

Statistikker viser at høst- og vintermånedene har en høyere forekomst av trafikkulykker, spesielt på grunn av dårlig sikt og glatte veier. Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) skjer 4 av 10 av alle fotgjengerulykker i mørket. TØI opplyser også at bruk av refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med hele 85 prosent.

Når vi ser på skader innmeldt til forsikringsselskapene, ser vi en tendens til at det skjer flere ulykker i trafikken i de månedene med mindre dagslys enn resten av året. Dette kan tyde på at mørket og dårlig sikt er en medvirkende årsak. Derfor er bruken av refleks når mørket trer i kraft ekstra viktig. 

En siste påminnelse: Bruk refleks!

Fra et forskningsperspektiv er bruken av refleks altså helt essensiell for å minimere risikoen for ulykker i høstens skumringsperiode - og også videre ut i vintermørket. Bruken av refleks handler også om å ta ansvar for vår egen og andres sikkerhet. Når vi bruker refleks, sender vi altså ut et viktig signal om at vi tar trafikksikkerhet på alvor!
 
Refleksen fungerer som en forsikring mot potensielle ulykker ved å øke synligheten, redusere risikoen for påkjørsler og fremmer ansvarlig atferd. Så når høsten i disse dager er på anmarsj, vil derfor minne deg på å ta bruk av refleksen - det er nemlig både din og andres sikkerhet som står på spill. Og husk at refleksen er den billigste livsforsikringen du kan få.


To voksne på tur i skogen

La oss hjelpe deg med forsikring.

Dersom noe skulle skje, har du da forsikringer som sikrer deg, dine nærmeste og tingene dine? Sammen finner vi forsikringsløsninger som passer for deg og din livssituasjon.