To voksne på tur i skogen

Personlig rådgivning hos oss

Personlig kunderådgivning - en verdifull tjeneste for dine individuelle behov

Banktjenester har gjennomgått en enorm utvikling de siste tiårene. Til tross for fremveksten av digitale plattformer og selvbetjening, forblir personlig kunderådgivning en uvurderlig tjeneste for mange. Å kunne snakke direkte med en kvalifisert rådgiver gir deg som kunde muligheten til å få skreddersydd veiledning og individuell hjelp - ut fra din spesifikke økonomiske situasjon, dine mål og behov. Derfor er personlig kunderådgivning et svært viktig tjenesteområde for oss som Lokalbank. Vi mener at de personlige møtene, ansikt til ansikt, mellom rådgiverne våre og deg som kunde er gull verdt.

Vi tok en prat med en av våre dyktige kunderådgivere, Simon Andersen, slik at du kan få et innblikk i hvordan vi jobber med personlig kunderådgivning hos oss i Askim & Spydeberg Sparebank.

Hva er personlig kunderådgivning?

- Hos oss jobber en gjeng kompetente kunderådgivere direkte med hver sine respektive kunder. Felles for dem alle er at de har et mål om å hjelpe kundene sine med å oppnå deres unike og individuelle økonomiske mål. Det kan innebære alt fra pensjonssparing, investeringer, kjøp av eiendom - til å sette opp langsiktige spareplaner. Samarbeidet mellom våre rådgivere og kundene deres spiller ofte en helt avgjørende rolle når det gjelder ulike finansielle beslutninger som kundene møter på i hverdagen, og står overfor i livet.

Simon Andersen har sin spisskompetanse innen lån. Han jobber i hovedsak med rådgivning innen privatøkonomi, finansiering og skade/personforsikringer. Som kunderådgiver i Askim & Spydeberg Sparebank mener han at den viktigste oppgaven hans er å skape gode kundeopplevelser. Han forteller at en av bankens hovedoppgaver er å bistå kundene med å realisere deres ønsker og mål. Blant annet gjennom å gi kundene tilstrekkelig kunnskap slik at de selv kan ta gode og fornuftige økonomiske valg.  

- Vi skal være en god støttespiller gjennom hele livsløpet til kundene våre, og vi skal sørge for at økonomiske bekymringer blir en minimal del av hverdagen deres. I tillegg ønsker vi at kundene våre skal føle seg trygge på at vi alltid ønsker det beste for dem. Dersom vi ikke klarer å løse alle problemene i første runde, skal kunden i hvert fall sitte igjen med en opplevelse av at situasjonen ble bedre av å ta kontakt med oss, sier Andersen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

BILDE: Simon Andersen, kunderådgiver ved avdeling Askim

Slik fungerer personlig kunderådgivning hos oss

 • Identifisering av kundens mål og behov:  Den første og viktigste fasen av rådgivningstjenesten vår er å forstå kundens nåværende økonomiske situasjon, samt deres behov og mål for framtiden. Rådgiveren vil derfor stille en rekke ulike spørsmål om kundens økonomi for å få en helhetlig forståelse av situasjonen han eller hun står i. Dette kan blant annet innebære spørsmål som dreier seg om inntekt, gjeld, risikotoleranse, tidshorisonter og andre relevante faktorer.

  Andersen forteller at det første møtet med nye kunder er veldig viktig for ham.
  - Ved å investere mye tid i oppstartsfasen opplever både kunden og banken at veien vår videre blir god. Formålet er å skape et såpass godt kundeforhold fra starten av at terskelen for å ta kontakt med oss blir så lav som mulig, sier han.

 • Analyse av finansiell situasjon: Basert på den informasjonen som er samlet inn under de første samtalene, vil kunderådgiveren kunne gjøre en vurdering av kundens finansielle situasjon. Videre vil rådgiveren se på mulige løsninger som passer best til kundens mål. Dette kan være alt fra investeringer, pensjonsplanlegging og forsikring – til andre finansielle produkter og tjenester.

  Andersen forteller at det er viktig at alle kunder sitter igjen med opplevelsen av at rådgiveren kjenner den økonomiske situasjonen deres. Avgjørelsene som tas skal nemlig skje på grunnlag av denne kjennskapen - ikke generelle analyser. 

 • Lage en skreddersydd plan: Etter å ha analysert kundens økonomiske situasjon, vil rådgiveren videre kunne utvikle en skreddersydd plan som tar hensyn til hans/hennes unike mål, risikotoleranse og tidsramme. Planen utarbeides med formål om å hjelpe kunden med å oppnå sine ønskede resultater, og kan blant annet inneholde ulike investeringer og sparemetoder.

  - I hovedsak ønsker jeg å la kundene bestemme selv innenfor trygge rammer. Ved å gi kunden tilstrekkelig med informasjon og kunnskap opplever jeg at kunden i de aller fleste tilfeller tar fornuftige avgjørelser på egen hånd, opplyser kunderådgiveren om.

 • Rådgivning og veiledning: Når planen er satt, vil kunderådgiveren gi råd og veiledning til kunden om hvordan de skal implementere planen inn i hverdagen deres. Dette kan eksempelvis inkludere råd om ulike investeringer og skatteoptimalisering.

 • Oppfølging og tilpasning: Personlige økonomiske forhold endrer seg over tid, og derfor er regelmessig oppfølging og tilpasning av planen viktig. Kunderådgiver Andersen forteller at han alltid er opptatt av å holde seg oppdatert på endringer i kundens livssituasjon. For å sikre at planen er optimal til enhver tid gjør han derfor ofte justeringer i planen etter behov.

Kunderådgiverens beste råd når det gjelder sparing:

- Lek med sparekalkulatoren som ligger på våre hjemmesider. Finn noe som du ofte bruker penger på, men som du enkelt kan velge bort. Slik som for eksempel drikkevarer, sjokolade og lignende - og sett heller av dette beløpet til sparing, råder Andersen.

Kunderådgiverens råd til dem som ønsker boliglån:

- Bli kjent med egen økonomi. Se over kontobevegelser og lag en oversikt over hvor mye penger som kommer inn og hvor mye som går ut hver måned. Benytt lånekalkulatoren på våre hjemmesider for å få et inntrykk av hvor mye et lån faktisk koster. Gjør deg opp en egen mening over hvor stort lån du selv mener - og tror - kan betjenes. I de fleste tilfeller har kunden en fornuftig formening om hvor stor del av inntekten som kan benyttes til å betjene et lån månedlig, sier Andersen.

Kunderådgiverens tips for å få bedre kontroll på privatøkonomien:

- Se over transaksjoner på kontoen din. Mange har en del faste trekk, spesielt tilknyttet kort, som man med fordel kan avslutte. Slik som strømmetjenester og liknende. Forsøk å reforhandle betingelser på faste utgifter. Det er aldri farlig å spørre om bedre betingelser på lån, forsikringer, strøm og andre avtaler. Det verste som kan skje er at du får et nei, tipser lånerådgiveren om.


Ønsker du et møte med en av våre dyktige kunderådgivere? Finn din rådgiver eller bli kunde her.