Elv

Innkalling til møte for egenkapitalbeviseierne

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-7 og 5-3 avholdes

Torsdag 29. februar 2024 kl. 19:00 via elektronisk møte.

Til behandling foreligger:

1. Velkommen og navneopprop v/generalforsamlingens leder
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av en representant fra egenkapitalbeviseierne til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder
4. Valg av to medlemmer for 4 år til generalforsamlingen i Askim & Spydeberg Sparebank
5. Valg av to medlemmer for 2 år, ett varamedlem for 1 år og leder til valgkomite for egenkapitalbeviseierne for 1 år

Innkalling sendes alle med egenkapitalbevis pr 31.12.2023.
Valgkomiteens innstilling, liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling kan du lese her.
(Pt mangler valgkomiteen innstilling på en kandidat til varamedlem for egenkapitalbeviseiere til generalforsamlingen. Dette jobbes det med å få på plass. Innstillingen vil bli oppdatert så snart denne er på plass).

Påmeldingsskjema/fullmakt til valgmøte for egenkapitalbeviseiere ligger også vedlagt her. 
Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i VPS pr 31.12.2023. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Antall egenkapitalbevis i banken er 6 300 358.

For å kunne delta på valget må påmeldingsskjema være mottatt Askim & Spydeberg Sparebank pr post eller mail innen onsdag 28. februar 2024 kl. 12:00. Dersom man vil møte med fullmektig må undertegnet fullmakt innsendes innen samme frist. 

Med vennlig hilsen
for Askim & Spydeberg Sparebank
Arne Fossum (sign.)
Generalforsamlingens leder