Traktor på jordet med logo

Vi er støttespillere av det lokale landbruket

Vi forstår viktigheten av et gjensidig forhold mellom landbruket og lokalsamfunnet - hvor et bærekraftig landbruk er avhengig av sterke lokalsamfunn, og omvendt. Som lokalbank mener vi derfor at vi har en sentral rolle i å ivareta både lokalsamfunnet og ikke minst: Landbruket vårt. Derfor er landbrukssegmentet et utrolig viktig satsningsområde for oss i Askim & Spydeberg Sparebank.

Skreddersydde løsninger

Som lokalbank ønsker vi å bidra til positiv utvikling og være med på å styrke forholdene til landbruket i vårt distrikt. Vi forplikter oss derfor til å støtte og kjempe for det lokale landbruket, bidra til et bærekraftig lokalsamfunn og legge til rette for positiv utvikling i årene som kommer. Vi vet at landbruket utgjør en hjørnestein i det norske storsamfunnet. Derfor jobber vi hver dag for å støtte bøndene på best mulig måte. Vi arbeider aktivt med å sikre bærekraftig utvikling og for å styrke landbrukssamfunnet vårt. Med det som grunnlag har vi blant annet utviklet skreddersydde finansieringsmuligheter til landbrukskundene våre, og tilbyr konkurransedyktige landbrukslån med fleksible vilkår. Dette vil gi deg som er bonde og landbrukskunde hos oss muligheten til å investere i moderne utstyr, forbedre produksjonsmetodene og utvide gården ved behov.

Tilstedeværelse og tette kundeforhold

Tilstedeværelse er en kjerneverdi for oss i dette arbeidet, og tilbakemeldinger fra våre kunder underbygger viktigheten av personlig kontakt med rådgivere i banken. Spesielt gjelder dette i utfordrende situasjoner knyttet til gårdsdrift og landbruk. Dette er typisk snakk om tilfeller ved generasjonsoverdragelser, utbyggingsplaner på gården - eller når andre økonomiske spørsmål stiller seg ved driften. Vi mener at kommunikasjon ansikt til ansikt med en rådgiver i banken er et grunnleggende element for å skape forståelse for oss som bank, og tillit for deg som kunde i andre enden. Uavhengig av utfordringene som melder seg i samfunnet – enten det er snakk om covid, økt boligrente eller finanskrise – er den nære relasjonen som skapes mellom bonden som kunde og rådgiveren i banken en vesentlig faktor å ha på plass. Vi streber alltid etter å støtte og hjelpe bøndene i lokalområdet vårt på best mulig måte, og mener at tett dialog og unike tilpasninger etter behov er en av nøklene til suksess.

Felles innsikt og historie skaper trygghet

Som lokalbank har vi også en fordel i å kunne tilby kundene i distriktet fysisk nærhet. Det gjør det mulig å utøve fleksibilitet og smidighet, noe vi ofte opplever er spesielt viktig for dere som driver med landbruk og gårdsdrift. Å ha kunnskap om de unike forholdene på gården, kjenne til værforholdene og jordkvaliteten er verdifull innsikt for oss. På denne måten kan vi - sammen med deg som kunde - komme fram til gode og solide løsninger som passer deg og gårdriftens unike behov.

Vårt dedikerte team av rådgivere på landbrukssegmentet samarbeider tett med bøndene i distriktet for å forstå deres spesifikke behov og utfordringer. Gjennom en slik helhetlig tilnærming ønsker vi å være en pålitelig partner for bøndene og bidra til en positiv utvikling innen landbruket i distriktet vårt.

Landbruksforsikring

Hvis du ønsker å se på mulighetene til landbruksforsikring gjennom oss i Askim & Spydeberg Sparebank, kommer vi gjerne på besøk til gården din for en uforpliktende prat. På denne måten kan vi sammen gå gjennom ulike problemstillinger og se på mulighetene som finnes, med formål om å finne fram til de beste løsningene for deg og dine behov. Det er viktig å få sikret alle aspekter ved gårdsdriften, så viktigheten av en god forsikring kan ikke undervurderes.

Hva kan forsikres hos oss?

Gjenstander:
- Arbeidsmaskiner: Vi har ulike forsikringer for landbruksmaskiner som traktorer, ploger, og andre arbeidsredskaper.
- Landbruksbygg: Beskyttelse av gårdsbygninger, lager, fjøs, og andre landbruksrelaterte strukturer.
- Driftsløsøre: Dette forsikringsalternativet inkluderer maskiner og utstyr som brukes i daglig drift, samt avlinger.

Dyr:

- Storfe
- Småfe
- Svin
- Fjørfe
- Andre husdyr

Mennesker:

- Ulykke: Dekker personskader som kan oppstå på gården, enten det er eiere, ansatte eller besøkende.
- Yrkesskade: Spesifikk dekning for arbeidsrelaterte skader som kan påvirke de ansatte på gården.

Vi heier på den norske bonden og ønsker alle våre kunder et riktig godt landbruksår i 2024!

#Lokalbankensiden1859

Landbruksteamet

Vårt landbruksteam

Våre landbruksrådgivere forstår dine utfordringer, og har masse kompetanse og egenerfaring innen landbruk. Vi kan bistå deg som landbrukskunde med stort og smått - med driftskreditt, finansiering, leasing, sparing og forsikring.