Håndverker

De vanligste svindelmetodene mot bedrifter

Unngå å bli svindlet!

I en verden hvor digitaliseringen stadig skyter fart, øker også risikoen for svindelforsøk mot norske bedrifter. Det er ingen tvil om at teknologisk fremgang bringer en mengde fordeler for næringslivet, men også mange utfordringer - særlig i form av planlagte og gjennomtenkte svindelmetoder. Og dessverre blir svindlerne bare dyktigere og dyktigere til det de gjør. 

Ifølge PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2022 har rundt halvparten av alle bedrifter (46%) opplevd svindel eller økonomisk kriminalitet i løpet av de siste to årene. Spesielt bedrifter som hører til innenfor bransjene teknologi, telekommunikasjon, underholdning og medier. Dette setter små og mellomstore bedrifter i en sårbar posisjon, og det er derfor svært viktig og avgjørende å være informert og forberedt på forholdene som rår.

Dette er de vanligste måtene bedrifter blir svindlet på

Direktørsvindel Direktørsvindel, også kjent som "CEO Fraud", er en svindelmetode hvor bedragere utgir seg for å være topplederen i selskapet, oftest gjennom manipulerte e-poster. Svindlerne ber typisk om overføringer av store pengesummer til en konto de kontrollerer, ofte med en påstått “haster” tidshorisont. Dette er en spesielt effektiv måte å svindle på dersom den som mottar e-posten ikke har direkte daglig kontakt med “topplederen” de tror de kommuniserer med. For å unngå å bli lurt er det derfor viktig å være på vakt og reagere på alt som virker unormalt. Sjekk om e-postadressen er korrekt og vær oppmerksom på språket som blir brukt i mailen. Ikke svar på e-posten og ikke ring telefonnummeret som er oppgitt. Er du usikker, ta kontakt med avsenderen ved å søke opp hans eller hennes telefonnummer i bedriftens interne systemer.

Spearphishing
I motsetning til vanlig phishing, som er bredt og tilfeldig distribuert, er spearphishing sendt målrettet til utvalgte ansatte i en bedrift. Angriperne samler da informasjon om individuelle ansatte og lager troverdige og personlige meldinger til dem. Dette kan eksempelvis være linker til skadelig programvarer, eller forespørsler om sensitiv informasjon. Forebygging av slik spearphishing krever opplæring blant alle ansatte om hvordan de skal gjenkjenne slike angrep samt viktigheten av å ikke avsløre sensitiv informasjon uten klar verifisering.

Fakturasvindel
Fakturasvindel skjer når svindlere sender ut falske fakturaer som ser ut til å komme fra legitime leverandører eller partnere. Ofte innebærer disse fakturaene små endringer i kontonummer eller betalingsdetaljer i forhold til bedriftens egne. For å hindre dette, er det avgjørende for bedrifter å implementere interne kontrollsystemer hvor alle fakturaen sjekkes og godkjennes nøye. Det kan derfor være effektivt og lurt å drive opplæring av alle ansatte i å gjenkjenne de typiske tegnene på slik endret betalingsinformasjon, samt innføre retningslinjer for å dobbeltsjekke endringer i betalingsdetaljer med eksisterende leverandører.

Cyberforsikring – et nødvendig vern i den digitale tidsalderen

Cyberforsikring er en type forsikring som tilbyr beskyttelse mot konsekvensene av mulige cyberangrep og datatyveri. Med tanke på den økende mengden av data som bedrifter samler inn og lagrer elektronisk, samt avhengigheten av digitale systemer, er cyberforsikring blitt et viktig sikkerhetstiltak. Med cyberforsikring gjennom vår samarbeidspartner Frende får din bedrift en smart sikkerhetsløsning som virkelig kan bli nyttig om uhellet først er ute. Frendes cyberforsikring dekker også datainnbrudd og IT-ekspertene til Frende kan hjelpe med å begrense skadene etter et potensielt angrep. 

Hva dekker Frende sin cyberforsikring?

Forebygger angrep på bedriften
Halvparten av norske bedrifter har vært utsatt for cyberangrep. Unngå at din bedrift blir svindlerens neste offer!

Umiddelbar hjelp fra IT-eksperter
Rask handling begrenser videre skade, nedetid og kostnader. Frende hjelper bedriften din med hele denne “oppryddingsprosessen” etter et potensielt angrep. Forsikringen dekker også andre skader etter cybersvindel slik som krenking av personvern, ærekrenkelser, lisenskrenking og virusspredning. 

Hjelp ved økonomiske tap
Økonomiske tap som oppstår slik som nedetid og erstatningskrav fra tredjepart kan også bli dekket gjennom Frende sin cyberforsirking. 

Hvorfor er dette aktuelt for din bedrift?

Som du nå forhåpentligvis har fått med deg, er alle norske bedrifter mer eller mindre utsatt for en rekke ulike svindelforsøk i det samme øyeblikket som internettkabelen er plugget inn og datamaskinen er slått på. Og svindlerne blir bare flinkere og flinkere til å lure oss. Med stadig nye trusler og teknikker som tas i bruk innen de cyberkriminelle miljøene, er det viktigere enn noen gang å ha en forsikring som kan minimere de økonomiske og operative konsekvensene av slike hendelser. For små og mellomstore bedrifter, hvor et stort cyberangrep kan være katastrofalt, vil cyberforsikring være en smart og nødvendig investering for bedriften.

Dersom du tenker at cyberforsikring er noe for din bedrift, les mer og bestill her! 

 

To kollegaer jobber

Cyberforsikring

Halvparten av norske bedrifter har opplevd hacking, virusangrep eller sensitive opplysninger på avveie. Har bedriften din kunnskap til å håndtere dette?