Banken i Spydeberg i gamledager

Vår historie

Det var en gang...

Året er 1859. En gjeng menn sitter og snakker rundt middagsbordet på Løken Gård i Spydeberg. De snakker om penger - oppbevaring og lån. 

Kanskje vi skulle stiftet en bank her i Spydeberg? Ja, diskusjonen ble til virkelighet - og i 1859, ble Spydeberg Sparebank stiftet. Banken kjøpte seg lokale helt øverst i Stasjonsgata. 

Allerede i 1895, undertegnet Spydeberg Sparebank sin første sponsoravtale. Dette var med Spydeberg Skytterlag, så fra den dagen har vi vært en stolt bidragsyter med laget. 

Siden det ikke var noen bank i Askim, sier historien at flere måtte gå (de som ikke hadde passende fremkomstmiddel den gang) fra Askim til Spydeberg. Dette måtte det gjøres noe med. Askim Sparebank ble derfor stiftet i 1888. 29 år etter. 

Bankene drev godt hver for seg, samarbeidet var godt - så hvorfor ikke samarbeide tettere? Banksjefene i hver bank - ble derfor, med styre og forstanderskap, enige om å fusjonere. 

I april 2015 fusjonerte bankene, og ble Askim & Spydeberg Sparebank. 

Etter en viktig strategisk beslutning valgte vi i 2017 å si opp vår avtale med Eika alliansen. Vi så at it-kostnadene ble for høye, bankene ble ikke hørt, og kompetansen ble borte i lokalbankene, samt den lokale tilhørigheten ble mindre. 

I 2021 - forlot vi Eika alliansen, og skrev historie ved å danne en ny alliansen med 9 andre lokale sparebanker i Norge: LOKALBANK alliansen

Det er banksjefene i de 10 sparebankene som tar beslutninger i fellesskap, it-kostnadene skal ned, og kompetansen skal tilbake til de ansatte. Vi skal handle lokalt og skape lokale arbeidsplasser - er et av våre mange samfunnsansvar. 

Bilde nedenfor er fra 2022 - og vår første samling i vår nye allianse: LOKALBANK alliansen.