Depositumskonto

  1. En depositumskonto er påbudt ved utleie og er en form for økonomisk sikkerhet for utleier. 
  2. En depositumskonto er en sperret konto for innbetaling av et avtalt depositumsbeløp fra leietaker til utleier når et leieforhold inngås.
  3. Kontoen skal opprettes i leietakers navn, men i utleiers bank. Er ikke leietaker kunde i banken, blir du bedt om det.   
  4. Når man oppretter et leieforhold, må leietaker som regel opprette en depositumskonto. Dette blir satt på en sperret depositumskonto, og blir ikke åpnet igjen før leieforholdet er opphørt. Er det enighet og ingen økonomiske krav fra utleier, skal leietaker få tilbakebetalt depositumsbeløpet med renter og kontoen avsluttes deretter. 
  5. Er det evt. økonomiske tap for utleier, kan utleier kreve midler fra depositumskontoen før det utbetales til utleier. Oppstår det uenigheter mellom leietaker og utleier, blir som regel ikke depositumet utbetalt til noen av partene før en evt. tvist er løst hos f.eks Forliksrådet.