Slik betaler du en regning

  • Trykk på ikonet for "Betal & overfør" nederst i høyre hjørne på forsiden
  • Betalingsbilde åpnes
  • Trykk på "Betale" midt på skjermen
  • Tast inn beløp og trykk "Neste"
  • Velg "Fra konto"
  • Velg eller legg til mottakerkonto der det står "Mottaker", hvis du ikke finner den under "Mine mottakere"
  • Legg inn "Melding til mottaker" og trykk "Utfør" eller skriv inn "KID-nummer" og trykk "Neste"
  • Legg inn evt. tekst til egen konto og kontroller betalingsdato
  • Godkjenn betalingen ved å skyve (swipe) til høyre