Slik finner du IBAN-nummeret

  • Trykk på "Min oversikt"
  • Velg den aktuelle kontoen
  • Klikk på de tre prikkene øverst til høyre, ved siden av forstørrelsesglasset
  • Velg "Se kontodetaljer"