Skriv til banken

  • Trykk på "Aktiviteter" nederst på forsiden
  • Nå åpnes et bilde med alle aktiviteter
  • Velg "Meldinger"
  • Trykk på "Ny melding" oppe i høyre hjørne
  • Skriv inn ønsket tekst
  • Du kan vedlegge dokumenter i meldingen